105 thành phố, thị xã trên cả nước không được phân lô bán nền từ ngày 1-1-2025

105 thành phố, thị xã trên cả nước không được phân lô bán nền từ ngày 1-1-2025

  105 thành phố, thị xã trên cả nước không được phân lô bán nền từ ngày 1-1-2025

  Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã.

  Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

  Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.

   

  Nguồn: Tạp Chí diễn đàn doanh nghiệp  

  https://youtu.be/B3OHLFVGR8w?si=9VqVt-jNDorYSntc

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  HỖ TRỢ 24/7

  HOTLINE

  Hotline:

  0937 268 167